pijl

Stijgbeelden

Een stijgbeeld ontstaat door 7 ml van een vloeistof op te laten stijgen in een speciaal daarvoor bestemd stijgbeeld papier.
Dit gebeurt bij een temperatuur van 20 graden Celsius en een relatieve vochtigheid van 70 %.

stijgbeeld chroma kristalisatie stijgbeeld eerste fase van het stijgbeeld van de rode biet

Een vaste stof wordt eerst geraspt en gezeefd. Of drie minuten gevijzeld met gedestilleerd water en daarna gezeefd.
Na droging van de eerste fase, zet je het in een zilvernitraat oplossing, 1,4 ml.
Als alles is opgetrokken zet je het in het indirecte zonlicht.

Dan onstaat een beeld dat iets zegt over de vitaliteit van het product.
stijgbeeld chroma kristalisatie 2023-07-29 Rode biet Robuschka Veld-en-Beek D 1 A    tweede fase van het stijgbeeld van de rode biet.

stijgbeeld chroma kristalisatie rode biet rauw 16-2-24 2 verse biet            stijgbeeld chroma kristalisatie bewaarde biet 5 maanden oud-1 oude biet.

Een horizontaal stijgbeeld gaat op de zelfde manier alleen dan met een rond filter en in het horizontale vlak.

stijgbeeld chroma kristalisatie horizontaal stijgbeeld 26-6-23 van 22-6 1 op 5 verdund775                                               stijgbeeld chroma kristalisatie stijgbeeld 26-6-23 van 22-6 1 op 5 verdund773

Horizontaal stijgbeeld van Ezelinnen melk.                       Van dezelfde melk een vertikaal stijgbeeld

Soms geeft het horizontale stijgbeeld weer wat andere infomatie.

Het beoordelen van de beelden van dit soort onderzoek vraagt veel ervaring, geduld en grote terughoudendheid.
Soms is het ook voor een leek meteen te zien. Soms vraagt het vergelijking met andere beelden.
Een zogenaamde veroudering proef kan heel behulpzaam zijn.

       Dit zijn stijgbeelden van vier dagen oude frambozensappen

               stijgbeeld chroma kristalisatie 20-6-23 framboos bio van 16-23753                        stijgbeeld chroma kristalisatie 20-6-23 framboos niet bio van 16-23754                        stijgbeeld chroma kristalisatie foto

          biologische frambozensap                             niet bio frambozensap                                 het niet bio frambozensap is al beschimmeld

   De stijgbeelden van de vers frambozensap waren nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Door de veroudering komt aan het  licht dat de niet bio framboos minder vitaliteit bevat, en dus minder levenskrachten als voeding aan de mens geeft.